Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Dedovanje

Dedno pravo
Vprašano pred 9 meseci
Pozdravljeni,

 Žena ima težavo pri oporoki njenih staršev. Starša sta še živa. Na njo sta napisala svoje premoženje. Sedaj sta se premislila in ga hočeta nazaj . Vse je bilo pred leti overjeno pri notarju. Zanima me kaj sledi v primeru, da se odpove dedovanju oziroma, če se ne odpove. Ali starša lahko zahtevata tudi denar, katerega sta prispevala za nakup stanovanja. Ta prispevek je bila njuna želja kot darilo.

Hvala in Lep pozdrav
Vprašano 31 maj 2022, 13:52
Igor
Igor

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani,
 
pri vašem vprašanju ni jasno ali je že prišlo do prenosa premoženja s strani staršev na vašo ženo in na kakšni podlagi oz. ali so starši le oblikovali oporoko in bi jo sedaj želeli spremeniti.
Kar se drugega tiče velja, da lahko zapustnik  svojo oporoko kadarkoli v celoti ali delno spremeni. To se naredi na način, da sestavi novo oporoko v eni izmed zakonsko določenih oblik. (99. člen Zakona o dedovanju ZD: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO317)
 
Prav tako se lahko dedič vedno odpove dedovanju, lahko pa se tudi odpove dedovanju v korist določenega dediča. Odpoved dediščini mora dedič podati do konca zapuščinske obravnave. Odpoved dedovanju ni mogoče kolikor je dedič že razpolagal z zapuščino. (135. člen ZD)
 
Druga možnost pa je da se oblikuje sporazum o odpovedi neuvedenm dedovanju, ki se sklene še v času življenja zapustnika, med zapustnikom in njegovim potomcem ali zakoncem. Sporazum mora biti sklenjen v obliko notarskega zapisa. Takšna izjava je neprekicna. 
 
V obeh primerih odpovedi takšna odpoved velja tudi za njegove potomce, razen če je v sporazumu določeno drugače ali če se dedič odpove v korist drugega npr. svojih otrok.
 
Glede denarja, ki sta ga starša prispevala za nakup stanovanja kot darilo. Posebnost darilne pogodbe je, da si darovalec po sklenitvi ne more kar premisliti in zahtevati vračila, ampak morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Preklic darila je možen (3. oddelek Obligacijskega zakonika:  npr.
-       zaradi stiske darovalca (ogroženo je njegovo preživljanje)
-       zaadi hude nehvaležnosti obdarjenca (grdo obnašanje, žalitve, itd.),
-       zaradi pozneje rojenih otrok darovalca.

 Lep pozdrav!
Odgovorjeno 31 maj 2022, 15:41
Igor
Kristjan Bezgovšek, mag. prava
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.