Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Jaz sem vinjen vozil automobil pa so mi zasegli še auto

Kazensko pravo
Vprašano pred 8 meseci
Meni so zasegli začasno auto in izpit pa pihal sem 0.96 promila vendar ne na cesti ampak na policijski postaji ker sem se sam pripeljal do policijske postaje in zdaj nevem kako dalje
Vprašano 22 junij 2022, 20:35
Robert
Robert

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani,

1. v prvi fazi bo sodišče odločalo o predlogu policije za odzvem vozniškega dovoljenje in obdolžnilnem predlogu. V kolikor bo sodišče temu ugodilo bo izdalo sklep. Če boste mnenja, da odločitev sodišča ni pravilna, boste lahko zoper sklep v 3 dneh vložili ugovor in potem boste imeli še zoper sklep s katerim sodišče odloči o ugovoru možnost pritožbe. Če v tej fazi ne boste vložili ugovora ali pravna sredstva ne bodo uspešna bo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja postal pravnomočen.

2. V tem primeru boste še vedno imeli možnost, da kadarkoli do pravnomočnega zaključka postopka o prekršku in do izvršitve sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljanja vložite predlog, da se vam začasno odvzeti vozniško dovoljenje vrne. Temu predlogu mora biti obvezno priloženo še zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem predlogu pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, drugače sodišče predlog zavrže, kar pomeni, da sodišče predloga brez priloženega zdravniškega spričevala vsebinsko niti ne obravnava.  Sodišče začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne, če po presoji predloga in zdravniškega spričevala oceni, da za varnost cestnega prometa v konkretnem primeru začasni odvzem ni nujno potreben, pri čemer mora upoštevati tako naravo in pomen očitane kršitve, osebnost voznika ter njegovo prejšnje življenje in druge konkretne okoliščine
 
3. Sodišče nato odloča še o obdolžilnem predlogu in izreče predpisano globo ter število kazenskih točk. Zoper to odločitev imate možnost pritožbe. Če pritožbe ni vložena ali je ta neuspešna, postane sodba pravnomočna.
 
4. Po pravnomočnosti sodbe se izrečeno število kazenskih točk vnese v evidenco kazenskih točk. Če bo to preseglo dovoljeno mejo bo Ministrstvo za pravosodje obvestilo okrajno sodišče, ki bo začelo nov postopek, v katerem bo izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja zoper katerega imate možnost pritožbe v roku 8 dni. 

Sodišče bo ta sklep izvršilo, razen če boste zaprosili za odlog prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oz. t.i. pogojni odvzem vozniškega dovoljenja.

Sodišče pri odločanju o tem predlogu upošteva zlasti osebnost imetnika vozniškega dovoljenja, njegovo prejšnje življenje in obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek, ter na tej podlagi oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in da bo izpolnil obveznosti po zakonu o voznikih. Predlogu je potrebno priložiti tudi zdravniško spričevalo.

Če sodišče predlogu za odložitev izvršitve prenehanja vozniškega dovoljenja ugodi, ostane vozniško dovoljenje (začasno) veljavno in se voznik lahko vozi, prav tako pa določi tudi preizkusno dobo v trajanju od 6 do 24 mesecev, v katerem voznik ne sme storiti hujšega prekrška zoper varnost cestnega prometa ter določi obveznosti,  ki jih mora imetnik vozniškega dovoljenja v času preizkusne dobe izpolniti.

Če v tem časi pride do hujšega prekrška ali neizpolnitve obveznosti bo vozniško dovljenje prenehalo veljati. 
 
V kolikor pa sodišče ugotovi, da v preizkusni dobi voznik ni storil hujšega prekrška ter da je izpolnil vse v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja določene obveznosti, najpozneje v 15 dneh po izteku enega leta od poteka preizkusne dobe izda nov sklep, v katerem odloči, da se izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši, kar pomeni, da vozniško dovoljenje voznika še naprej ostane v veljavi. Po pravnomočnosti dokončne odločitve se iz evidence kazenskih točk izbrišejo tudi vse kazenske točke imetnika vozniškega dovoljenja, razen tistih, ki bi jih imetnik vozniškega dovoljenja morebiti prejel v času preizkusne dobe ali po njej.
 
Glede začasno odvzetega vozila, vam še sporočamo, da lahk že kadarkoli tekom postopka podate predlog za vrnitev začasno odvzetega vozila. 

Lep pozdrav!
Odgovorjeno 23 junij 2022, 10:29
Robert
Kristjan Bezgovšek, mag. prava
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.