Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Pravice lastnika stanovanjskega objekta do izvajalca/naročnika kanalizacijskih gradbenih del

Stvarno pravo
Vprašano pred 6 dnevi
Zadnjič urejeno pred 6 dnevi
 Spoštovani,

Na vas se obračam z vprašanjem o pravicah lastnikov stanovanjskih objektov in dolžnostih izvajalcev/načrtovalcev v projektu gradnje kanalizacije v naselju.

V naši vasi poteka projekt izgradnje kanalizacije, ki bo položena v javno cesto. Naša stanovanjska hiša stoji v neposredni bližini javne ceste (vhod v hišo meji na cesto). Kot lastnik zemljišča poznam lastnosti terena, ki je izrazito skalnat, zato bo izkop za kanalizacijsko infrastrukturo pred našo hišo najverjetneje zahteval uporabo hidravličnega kladiva (ti. "pikhamer"). Skrbi me, da lahko tak zahteven izkop v skalo in posledični visoki tresljaji/vibracije kladiva, ki se prenesejo po skali, povzročijo poškodbe na naši stanovanjski hiši. Naša stanovanjska hiša je starejše gradnje tj. stara več kot 100 let, zgrajena iz kamnitih blokov, brez temeljev. Skrbi povzroča tudi predvidevanje, da bo globina izkopa za kanalizacijske cevi, ki smo jo lahko videli v drugih predelih naselja, kjer je bila kanalizacija že položena, segla na globino, ki pri naši hiši sega pod kletni nivo, kar lahko zamaje stabilnost zgradbe in v najslabšem primeru vodi celo v podrtje celotne hiše. 

Pred samim začetkom gradnje kanalizacije v vasi o projektu - razen splošnega/javnega obvestila, da se bo projekt izvajal - niti od izvajalcev del niti od načrtovalcev ali naročnikov projekta gradnje kanalizacije nisem prejel nobenih informacij. Noben od izvajalcev del niti naročnikov del (tj. občina) do mene sedaj ni pristopil niti komuniciral niti me tako ali drugače kontaktiral. Prav tako od pričetka del v vasi nisem bil obveščen niti o napredku niti o napovedih za načrtovane korake v gradnji.

Ker je specifika terena pri naši stanovanjski hiši povsem drugačna od preostalih predelov v vasi (A - v naselju ni območja, kjer bi bil stanovanjski objekt vezan neposredno na javno cesto, B- skalnat teren), sem močno zaskrbljen in se z družino počutim ogroženo, ne samo za izgubo lastnine, temveč tudi življenja, saj v hiši živimo. Na morebitno nevarnost bi rad opozorili izvajalce in/ali načrtovalce projekta v želji, da si predhodno ogledajo teren, prilagodijo izgradnjo kanalizacijske infrastrukture glede na ta teren in/ali nam podajo zagotovilo, da bo gradnja kanalizacije na tem odseku varna za našo družino in imetje. 

V imenu svoje družine potrebujem pravni nasvet in obrazložitev, kakšno je moje pravno varstvo.
1. - Ali lahko kot lastnik stanovanjskega objekta pred začetkom javnih del neposredno pred hišo zahtevam obrazložitev del s strani izvajalcev/načrtovalcev projekta? 
2. - Ali so izvajalci kanalizacijskih/gradbenih del dolžni pojasniti stanovalcem/lastnikom stanovanjskih objektov, kaj se bo delalo, kako se bo delalo, kakšno stopnjo nevarnosti predstavlja gradnja in ali je gradnja za stanovanjske objekte varna - še posebej v kočljivih primerih, npr. težji teren, gradnja kanalizacije neposredno ob hiši? 
3.- Če zaradi gradbenih del pride do poškodb na hiši, ali so izvajalci dolžni prekiniti delo? Ali lahko kot lastnik objekta, ki pokaže znake poškodb zaradi gradbenih del, zahtevam takojšnjo prekinitev del?
4. - Ali lahko od izvajalcev/načrtovalcev projekta vnaprej pričakujem brezpogojno garancijo, da do poškodb objekta ne bo prišlo? Če tega ne morejo zagotoviti, kakšne druge pogoje so dolžni izpolniti? Kakšne so pravice lastnika stanovanjskega objekta do izvajalcev/naročnikov del za zagotovitev varnosti in/ali preprečitve negativnega vpliva javnih gradbenih del na privatno lastnino (stanovanjski objekt)?
5. - Tikoma in vzdolž javne ceste nasproti naše stanovanjske hiše poteka tudi zasebni zbiralnik deževnice. Kakšna je razlika v pravnem pogledu v primeru poškodb nastalih zaradi javnih gradbenih del na zbiralniku, ki je ne-stanovanjski objekt/lastnina, in na stanovanjskem objektu/hiši?

Najlepša hvala za odgovore in vsa dodatna pojasnila/usmeritve.

Lep pozdrav,
Vprašano 14 marec 2023, 22:33
Janez
Janez

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani g. Janez,
 
Hvala za vaše sporočilo, razumem vašo neprijetno situacijo.
 
Na splošno bi izpostavil splošno pravilo obligacijskega prava, da kdorkoli vam s protipravnim ravnanjem povzroči škodo, v obliki poškodovane ali porušene hiše, vam je le-to dolžan povrniti.
 
Menim, da je nestrokovno opravljanje gradbenih del, tudi takšno, ki ne bi upoštevalo specifik, katere izpostavljate, lahko protipravno.
 
Zatorej bi na vašem mestu, idealno po odvetniku, pripravil dopis, v katerem bi izpostavil vse posebnosti in nevarnosti, katere omenjate in ga naslovil na vse deležnike v vašem primeru, t.j. naročnika in izvajalca del. Izpostavil bi tudi, da boste od njih zahtevali povrnitev vsakršne nastale škode, ki bi bila posledica nestrokovnih posegov.
 
Nato pa, pred začetkom del, bi naročil izvedenca gradbene stroke, da pripravi izvedensko mnenje stanja vaše nepremičnine. Enako bi naredil po končanju del. Razlika pa bi argumentiral, da je posledica nestrokovnih del. Na tak način se lahko pripravite na morebitni sodni postopek za povračilo nastale škode.
 
Razumem, da to ni idealni scenarij in da vi želite preprečiti nastanek škode, ne zanima vas odškodnina. Ampak, prvi korak k preprečitvi boste naredili z vašim pismom, morate pa se pripraviti tudi na najlabši scenarij.
 
Glede vaših vprašanj:
 
1. Seveda lahko zahtevate obrazložitev. Vendar, v primeru, da je ne bi prejeli, se vam sodni zahtevek verjetno ne izide kar pomeni, da se morate pripraviti tudi na negativen odgovor.
2. Enako kot pri 1.
3. Da, zaradi zavarovanja lastnine oz. preprečitve nadaljnega nastanka škode. To je vezano na v začetku izpostavljeno osnovno pravilo glede povrnitve škode, pri čemer tudi velja, da je v primeru nastanka škode le-to potrebno zminimalizirati. Ta obveznost velja tako za vas kot za izvajalce. Pomeni, da v koliko se izkaže, da so poškodbe posledica nestrokovnih del, lahko zahtevate prekinitev le-teh, da ne bi nastala še večja škoda.
4. Tega verjetno ne boste dobili. Možnost je, da vam izdajo bančno garancijo za morebiti nastalo škodo, vendar tega ne morete zahtevati, bi se morali dogovoriti. Sicer v tem primeru glede možnostih, ki jih imate, velja kar je bilo zgoraj/v začetku napisano. 
5. Razlike ni, v obeh primerih gre za poškodovanje lastnine/škodo na nepremičnini.
 
Upam, da vam zgornje pomaga in kot rečeno, predlagam jasno in formalno pismo z opozorili in zahtevami vsem udeleženim, idealno po odvetniku, saj vas bodo jemali »bolj resno« obenem bo lahko še odvetnik pogledal na dodatne spcifike vašega primera, katerih tukaj ne moreva.
 
Srečno!
Odgovorjeno 16 marec 2023, 11:51
Janez
Primož Rojac, LL.M.
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.