Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Razdedinjenje dediča, razmerje oče - otrok

Dedno pravo
Vprašano pred 9 meseci
Spoštovani

Potrebujem nasvet, kako in kakšen način naredim razdedinjenje otroka. Kakšni so postopki in smernice za takšno dejanje in kje to urejam?

Lep pozdrav 
Vprašano 29 maj 2022, 18:30
Tomaž
Tomaž

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0

 Zakon o dedovanju ZD (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO317) v 42. členu določa, da lahko kot zapustnik svojega dediča, ki ima pravico do nujnega deleža (tisti, ki ima pravico do dela dediščine že po samem zakonu: v prvi vrsti potomci, posvojenci in njihovi potomci, starši, zakonec, natančneje v 25. členu ZD), razdedinite le v naslednjih primerih: 
 
1.     če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite (npr. preživljanje ali moralne dolžnosti (npr. grdo ravnanje, opustitev dolžnega spoštovanj, opustitev pomoči, obiskov itd.) huje pregrešil nad zapustnikom;
2.     če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;
3.     če se je vdal brezdelju in nepoštenemu.
 
Razdedinjenje je lahko popolno ali delno (le zmanjšanje nujnega deleža).
 
Razdedinjenje lahko uredite v oporoki, kjer morate svojo volj za razdedinjenje izraziti na nedvomen način in nujno predstaviti svoje razloge za razdedinjenje. 
 
Razlog za razdedinjenje mora biti podan že ob napravi oporoke, razlog iz 3. točke pa tudi takrat, ko je oporočitelj umrl.
 
 Več o tem kako pripraviti veljavno oporoko in o vrstah oporoke si lahko preberete tudi na našem bloagu tukaj: . 
 
 
V zapuščinskem postopku bodo morali drugi dediči, ki se sklicujejo na razdedinjenje določenega dediča dokazovati razlog, ki ga je oporočitelj navedel za razdedinjenje. Če so med strankami sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost razdedinjenja sodišče prekine zapuščinski postopek in dediče,ki se sklicujejo na razdedinjenje napoti na vložitev ustrezne tožbe pred pravdnim sodiščem (210. člen ZD).
 
 Potrebno je še razložiti, da na drugi strani sodišče v zapuščinskem postopku tudi samo pazi na morebitno dedno nevrednost posameznega dediča. Dedna nevrednost onemogoči dedno sposobnost, torej, da bi takšna oseba dedovala tako na podlagi zakona kot oporoke. Dedno nevreden (12.člen ZD) je tisti, ki je:
-       z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;
-       s silo ali grožnjo prisilil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti;  
-       uničil ali skril zapustnikovo oporoko z namenom, da bi preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, kakor tudi, kdor je ponaredil zapustnikovo oporoko;
-       huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor tudi, kdor ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči.
 
 
Dedno nevrednost lahko poleg sodišča uveljavlja le oseba, ki ima pravni interes, da nevredni ne bi dedoval.

 V kolikor bi potrebovali pomoč strokovnjaka pri pripravi oporoke, vam ekipa IURALL lahko pridobi ponudbe odvetnikov. Kontaktirajte nas tukaj: podpora@iurall.com.
 
 Lep pozdrav! 
Odgovorjeno 30 maj 2022, 14:31
Tomaž
Kristjan Bezgovšek, mag. prava
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.