Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Razdelitev solastnine - nepremičnine

Stvarno pravo
Vprašano pred 5 meseci
Na kompleksu, ki ga sestavljajo 4 zemljišča, je 7 lastnikov (po dedovanju), vsi na vsem. Za lažje upravljanje s temi nepremičninami bi nekaj solastnikov želelo nepremičnino prodati, vsaj eden pa se ne želi o ničemer niti pogovarjati, še manj plačati, torej ni mogoče računati na njegovo soglasje v postopkih. Na kompleksu je treba najprej urediti zunanjo mejo, saj še ni urejena. V nadaljevanju bi nekateri želeli ustrezno parcelacijo, da torej dobi vsak svoj, ustrezno velik del, s katerim lahko samostojno upravlja. Tu je še predkupna pravica države na enem od zemljišč in dejstvo, da ima eden od solastnikov delno odvzeto poslovno sposobnost (delni odvzem poslovne sposobnosti na področju sodnih, upravnih in
drugih uradnih postopkov)... Skratka, kar nekaj neugodnih okoliščin. Zavedamo se, da to pomeni kar veliko postopkov in s tem povezanih stroškov ter da najverjetneje sporazumna razdelitev zaradi nepripravljenosti posameznikov za participacijo ni izvedljiva. Nekaj solastnikov nas razmišlja, da bi vse skupaj predali sodišču, torej vložili vlogo za sodno delitev solastnine. Če prav razumem, sodišče izpelje postopek tako, da vsak solastnik dobi ustrezen delež - bodisi nepremičnine v naravi ali pa tako, da se izvede prodaja nepremičnine in vsak dobi ustrezen delež kupnine. Stroški postopka se razdelijo med vse solastnike, glede na njihove deleže. Ker bi bila v  konkretnem primeru parcelacija precej zahtevna, dolgotrajnejša in draga (mnenje geodeta) ter zato fizična delitev manj ugodna za solastnike, me zanima, ali bi sodišče verjetno sledilo predlogu vlagateljev, da se izvede civilna delitev nepremičnine? Ali nam lahko za ugodno in čim hitrejšo rešitev navedene situacije predlagate še kakšno drugo možnost? Hvala za odgovor
Vprašano 04 oktober 2022, 16:09
Lidija
Lidija

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani,
 
Hvala za vaše vprašanje. Vse kar navajate, drži.
 
Najhitrejša pot za rešitev celotne zadeve je sporazum. Vendar je za dosega tega potrebno strinjanje vseh. V kolikor sami ne morete doseči sporazuma, bi morda lahko poizkusili s postopkom mediacije, t.j. da najamete tretjo, neodvisno osebo, ki vam pomaga pri komunikaciji s ciljem, da poiščete skupni dogovor, kako razrešiti nastalo situacijo. 
 
Dogovor gre lahko v smer skupne prodaje in razdelitve kupnine, parcelacije, kot tudi sami ugotavljate. Morda lahko nepremičnine v last prevzamejo samo nekateri, ki sorazmerno izplačajo druge. Težko je tako uvideti vse možne poti, ker mi niso poznani interesi vseh udeležnih. Ravno na tem področju pa je lahko pomoč mediatorja zelo koristna. 
 
Za mediacijo lahko na internetu najdete različne ponudnike, vključno z mediacijo v okviru Odvetniške zbornice Slovenije ali e-Mediacijo, ki jo ponuja platforma IURALL: https://www.iurall.com/mediacija/
 
Pomembno pa je vedeti, da je mediacija zunajsodni način reševanja spora t.j. ni potrebno, da bi predhodno sprožili sodni postopek.
 
Alternativa pa je sodni postopek, kot tudi sami ugotavljate. V kolikor bi sodišču uspeli izkazati, da fizična delitev ni smiselna oz. bi se vsi strinjali s t.i. civilno delitvijo, bi sodišče na dražbi prodalo nepremičnino/e in med vami sorazmerno razdelilo kupnino, zmanjšano za sorazmerni del stroškov.
 
Žal, druge poti ne vidim. V kolikor vas še kaj posebej zanima, mi lahko to napišete spodaj v komentar.
 
S spoštovanjem,
Primož
Odgovorjeno 04 oktober 2022, 18:54
Lidija
Primož Rojac, LL.M.
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.