Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Streha kot strošek dveh od treh solastnikov

Stvarno pravo
Vprašano pred 5 meseci
Spoštovani,

V Aktu o oblikovanju etažne lastnine (stanovanjske stabe) je zapisano, da so pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih sorazmerne njihovim solastninskim deležem, razen v primerih:
a) [...]
b) streho uporabljata in upravljata etažna lastnika posameznih delov stavbe, označenih z identifikatorjem št. 2 in 3, katera sta dolžna tudi nositi vse stroške njenega investicijskega in tekočega vzdrževanja, in sicer vsak do ene polovice, s tem da lahko lastnik posameznega dela stavbe, označenega z identifikatorjem št. 1 na strehi namesti svojo anteno,
c) [...].


Del stavbe št. 1 se nahaja v pritličju, dela stavbe št. 2 in 3 pa oba tako v prvem kot v drugem (podstrešnem) nadstropju.

Ali je možno tako določbo v omenjenem aktu izpodbijati?

Akt je bil sestavljen leta 2004. Sama sem kupila stanovanje, to je del stavbe št. 3, leta 2016. Z določbo nisem bila seznanjena. Nedavno mi je akt izročil lastnik dela stavbe št. 1, ker streha pušča in ne želi kriti stroškov popravila. 
Akt je podpisala takratna lastnica celotne stanovanjske stavbe, ki je nato vse tri dele prodala. Omenjena določba je bila očitno vključena na željo takrat bodočega lastnika dela stavbe št. 1. Sam mi je namreč omenil, da je določba posledica dejstva, da se ni strinjal s postavitvijo strešnega okna (ki je v delu stavbe št. 2, sama pa strešnega okna sploh nimam).

Vnaprej hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.
Vanja


Vprašano 06 oktober 2022, 21:36
Vanja
Vanja

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 1

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani,
 
Hvala za vaše vprašanje, primer pa je zelo poseben. Tako Stvarnopravni zakonik kot Stanovanjski zakon določata, da:
 
- Pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih so sorazmerne z njihovim solastniškim deležem, če zakon ali pogodba ne določa drugače.
 
in
 
- Etažni lastniki so odgovorni za plačilo vseh stroškov upravljanja ter drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe, v skladu s svojimi solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače.
 
Nadalje Stanovanski zakon določa, da:
 
- Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero uredijo način upravljanja in rabe večstanovanjske stavbe.
 
Iz navedenega je moč sklepati, da je določba iz vaše pogodbe zakonita, čeprav je skrajno nenavadna oz. nepoštena, ker streha služi tudi pritličnemu stanovanju. Enako, kot bi določili, da pritlično stanovanje samo odgovarja za temelje ali izolacijo pred vdori vode.
 
Možnosti:
 
- V kolikor imate skupaj s solastnikom stanovanja št. 2 več kot ¾ solastniški delež, bi lahko poizkusili spremeniti medsebojno pogodbo.
 
- Možno bi bilo analizirati, ali omenjena pogodba predstavlja pravno napako in posledično možno finančno odgovornost prodajalca. Vendar je odvisno od okoliščin, v katrih je bila prodaja sklenjena in/ali vam je bilo omenjeno zavestno zamolčano ali celo zatrjeno, da seveda vsi odgovarjajo za streho. Skratka, odvisno od dejanskih okoliščin in bi za pregled / oceno slednjega bilo priporočljivo, da se posvetuje s specializiranim odvetnikom.
 
Sporočite, v kolikor bi se odločili za zadnjo možnost.
 
Srečno,
Odgovorjeno 07 oktober 2022, 16:18
Vanja
Primož Rojac, LL.M.
Pravnik

Komentarji

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.