Virgil Iurall
Nazaj na vprašanja

Upravičenost do nadomestila za brezposelnost

Pravo socialne varnosti
Vprašano pred 9 meseci
Sem lastnik in direktor gospodarske družbe, v kateri sem tudi zaposlen. Imam pa tudi "popoldanski" s.p.
Zaposlen sem dovolj dolgo, da bi bil lahko upravičen do nadomestila za brezposelnost.
Zanima me, kaj oz. kako je potrebno narediti, da bi lahko prišel do nadomestila za brezposelnost?
Namreč, ne bi rad bil več zaposlen v družbi, lastnik katere sem.

Vprašano 14 junij 2022, 9:23
Ivan
Ivan

Komentarji na vprašanje

Komentarji služijo za dodatna pojasnila/vprašanja glede samega vprašanja.

V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.

Št. odgovorov: 2

Na vprašanja lahko odgovarjajo samo pravniki, ki so bili preverjeni s strani Virgila.

0
Spoštovani,
nadomestilo uveljavite tako, da pri Zavodu za zaposlovanje vložite zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila.  Obrazec zahtevka lahko dobite na uradu za delo, ga natisnete s spletnih strani Zavoda ali oa ga oddate elektronsko na spletni strani Zavoda (https://www.ess.gov.si).

Zahtevku je potrebno priložiti tudi ustrezne priloge:
  1. 1. pogodbo o zaposlitvi.
  2. 2. če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila. 
3. če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Glede izstopa iz družbe bi potrebovala malce več podatkov, ampak na kratko:

Izstop iz družbe praviloma določa družbena pogodba, zato iz družbe izstopite na način, kot je določen v družbeni pogodbi vašega podjetja.
 
V kolikor pa ste v vaši družbi edini družbenik in zaposleni, lahko na podlagi ZDR-1, ki določa, da poslovodna oseba, ki je hkrati edini družbenik gospodarske družbe, lahko s to gospodarsko družbo sklene pogodbo o zaposlitvi in se šteje za delavca. Na podlagi pravil ZDR-1 se torej ureja tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
Odgovorjeno 14 junij 2022, 10:39
Ivan
Katarina Filipčič
Sodniški pripravnik

Komentarji

Spoštovani, hvala za vaš odgovor. Vendar: - ali sem upravičen do nadomestila kljub temu, da se PZ sporazumno odpove? Trenutno imam namreč pogodbo za nedoločen čas. - ne želim izstopiti iz družbe. Rad bi ostal lastnik. Ali lahko ostanem tudi direktor? - kako na pravico do nadomestila vpliva s.p.? Đe ta info., da sem edini družbenik.-Ivan 2022-06-14 21:45:26
V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.
1
Popoldanskega s.p. namreč ne morete imeti, če se želite vpisati v razvid iskalcev zaposlitve ter prejemati nadomestilo plače. 

Po zakonu o urejanju trga dela ta nadomestilo pripada le tistim, ki so s. p. zaprli iz objektivnih razlogov, kar morajo na zavodu tudi dokazati. To pa so:
-dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca,
 - insolventnost, stečaj, 
- elementarna nesreča, 
- večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, - izguba poslovnega prostora, 
- izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, 
- drugi primerljivi razlogi.
Poleg tega je treba omeniti še, da ne glede na navedene objektivne razloge do nadomestila niso upravičeni, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica prenehanja pravnega razmerja, temveč posledica prostovoljnega

Če ste v družbi na položaju direktorja, ste  torej še vedno zaposleni in prav tako ne morate uveljavljati pravice do nadomestila. 
Odgovorjeno 15 junij 2022, 7:28
Ivan
Katarina Filipčič
Sodniški pripravnik

Komentarji

Hvala za dodatno in prijazno pojasnilo, razumem. Lep pozdrav-Ivan 2022-06-17 11:19:15
V kolikor želite objaviti komentar, se je potrebno prijaviti oz. registrirati.